Hygiena dnes vyžaduje riešenia pre zajtrajšok

Naše záruky sú symbolom objektívne testovanej kvality a smerovania firmy k trvalej udržateľnosti

S inováciou záruky hygieny pre prenájmové textílie prináša SALESIANER MIETTEX merateľné kritériá pre hygienu textílií v oblastiach zdravotníctva, hotelierstva a gastronómie a pracovného oblečenia.

 

 

ZÁRUKA HYGIENY

 


Garantuje štandardizovaný, dezinfekčný proces prania, pravidelné kontroly a znalecké posudky zo strany nezávislých inštitútov.

GARANTUJE UDRŽATEĽNOSŤ

 


Garantujeme optimálne riešenia v oblasti životného prostredia v súlade s udržateľnosťou s jasne definovanými postupmi a pravidelnými kontrolami nezávislými inštitútmi.

Dezinfekčné čistenie je záležitosťou špecialistov: zber, čistenie, sušenie, konečná úprava a uskladnenie prebieha za prísnych hygienických podmienok. Všetko začína  výberom vhodných textílií, ktoré spĺňajú predpoklady pre hygienický proces a na druhej strane splnia najvyššie očakávania používateľov.

SALESIANER MIETTEX rozširuje záruku hygieny na takmer všetky obchodné oblasti

SALESIANER MIETTEX spĺňa smernice a štandardy pre práčovne spracovávajúce nemocničnú bielizeň ako aj pre zdravotníctvo, pre stolové, posteľné textílie pre hotely a oblasť gastronómie ako aj pre pracovné oblečenie v priemyselných a remeselných prevádzkach.

Hygiena je komplexná oblasť. Vyčlenenie procesov (outsourcing) sa stalo účinným prostriedkom manažmentu hygieny. Pretože tu ide o viac ako len o čistotu. Hĺbkovo účinná hygiena je nevyhnutná pre ochranu pred pôvodcami ochorení. V minulosti bolo napríklad bežné, že hotely a reštaurácie zabezpečovali čistenie textílií vo vlastných práčovniach. Uznávaní experti na hygienu ako Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow z Inštitútu pre hygienu a ekologickú medicínu v Berlíne varujú: „Veľa prevádzok perie z dôvodu úmyslu znížiť si náklady v 7,5 kg pračke pri teplote 30°C. Požadovaná čistota bez zárodkov tak nie je dosiahnutá a utierka sa stáva urýchľovačom pre množenie zárodkov.“ Profesionálne štandardizované metódy je možné zabezpečiť len delegovaním na špecialistov. Vďaka SALESIANER MIETTEX sa stáva  hygienický manažment textílií ekonomicky atraktívnym. 

 

 

 

© SALESIANER MIETTEX GmbH