Manažment kvality ako základ pre spoľahlivé informácie.

Aplikovaná hygiena znamená maximálny výkon technológie a logistiky

SALESIANER MIETTEX denne spracuje viac ako 370 ton textílií. Validované metódy a prísne kontroly robia z techniky prania a logistiky garanta pre hygienickú bezpečnosť: od oddelenia nečistých a čistých priestorov až po používanie hygienických vnútorných návlekov na prepravných kontajneroch.

Okrem automatického dávkovania a programu dodáva pocit bezpečia aj Thermostopp.

Poplachový signál iniciuje príslušné opatrenia, ak nie je dosiahnutá požadovaná teplota. To zabráni tomu, aby sa ďalej spracovávali textílie, ktoré nie sú dezinfikované.

Bezpečnosť overených metód a vynikajúca hygienická kvalita

 

  • overené dezinfekčné procesy prania
  • oddelená čistá strana / nečistá strana
  • hygienické opatrenia v prevádzke (dezinfekcia rúk, dezinfekcia plôch, hygienicky pripravený pracovný odev atď.)
  • školenie zamestnancov o téme hygieny, bezpečnosti, kvality
  • moderný manažment so značkou kvality a ekológie – s relevantnými certifikátmi a hygienickými kontrolami.

ISO 9001 systém manažérstva kvality

ISO 14001 systém enviromentálneho manažérstva

Smernice pre práčovne spracovávajúce nemocničnú bielizeň; smernica EN 14065 „v práčovniach spracovávané textílie – kontrolný systém biokontaminácie“, overené metódy dezinfekcie (napríklad rki; ÖGHMP), audity a kontroly vykonávajú nasledujúce nezávislé inštitúty: lekárska univerzita vo Viedni; lekárska univerzita Innsbruck; Inštitút pre aplikovanú hygienu Graz; wfk Výskumný inštitút pre technológie čistenia Krefeld; quality austria (manažment kvality, enviromentálny manažment); DQS (zdravotnícke pomôcky); INTEX, priemyselné združenie textilného servisu.

Syntéza hygieny a stálosti je určujúci faktor pre vedenie spoločnosti

V priebehu desaťročí dokázali u SALESIANER MIETTEX optimalizáciou procesov znížiť spotrebu energie na kilogram bielizne o cca 30 percent. Spotreba vody sa znížila približne o 40 percent a tiež sa zvýrazne znížilo používanie aktívnych pracích substancií.

SALESIANER MIETTEX bola certifikovaná ako prvá priemyselná práčovňa v Európe podľa medzinárodnej smernice ISO 50001:2011 pre systém energetického manažmentu. Čo začalo jednou prevádzkou, rozšírilo sa v rámci certifikácie postupne na všetky prevádzky.

© SALESIANER MIETTEX GmbH