Impressum

SALESIANER MIETTEX, s. r. o.

Panónska cesta 3943
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 68 255 111
Fax: +421 2 68 255 110
E-Mail: office(at)salesianer.sk

Príslušnosť ku komorám: hospodárska komora, odborné združenie pre odevný priemysel

Zapís. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 15176/B

IČ DPH: SK2020358285

Členstvá

E.T.S.A., Intex, TRSA, ISSA

Webmaster, Webdesign

mmc Agentur für neue Kommunikation GmbH
Kaiserin Elisabeth Straße 1
2340 Mödling
www.mmc-agentur.at

Copyright

Služby a obsahy webovej stránky sú chránené autorským právom. Kopírovanie, šírenie alebo iné použitie služieb je povolené výlučne len v povolenom rámci (ako download, ak je to uvádzané v ponuke).

Ochrana údajov

Všetky údaje, ktoré sú uvedené na webovej stránke, sa elektronicky spracovávajú a používajú s ohľadom na platné národné a európske predpisy o ochrane údajov pri spracovaní dotazníkov resp. objednávok. Údaje sa nepredávajú, neprenajímajú alebo neposkytujú tretím stranám.

Odkazy

Webová stránka obsahuje odkazy (LINKS) na webové stránky iných poskytovateľov. Za cudzie obsahy, ktoré sú prístupné formou takýchto odkazov (LINKS), nie je zodpovedný prevádzkovateľ webu. Cudzia ponuka bola pri prvom vložení odkazu overená ohľadom právoplatného obsahu. Až keď zistíme alebo budeme upozornení na to, že ponuka vykazuje protiprávny obsah, bude tento odkaz (LINK) zrušený, ak je to technicky možné a reálne. 

Vloženie odkazov

Odkazy na úvodnú stránku tohto webu sú povolené so súhlasom prevádzkovateľa. Zapojenie jednotlivých stránok webovej ponuky do cudzích frames je vyslovene zakázané.

Zodpovednosť

Používaním webovej stránky používateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky a vyhlasuje svoj súhlas s tým, že nebude posielať žiadne údaje, ktoré sú protiprávne, morálne pohoršujúce, pornografické alebo inak podozrivé a nebude tým obťažovať iných používateľov. Prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo na vymazanie takýchto obsahov z webovej stránky.

Dostupnosť

Neexistuje žiadny nárok alebo záruka ohľadom dostupnosti, spoľahlivosti, funkčnosti alebo bezchybnosti on-line ponuky. V rámci priebežnej aktualizácie webovej stránky sa môžu služby meniť a nastavovať aj bez oznámenia.

 

 

 

© SALESIANER MIETTEX GmbH