Logistika textílií so zabezpečeným štandardnom kvality

Veľa skúseností a najmodernejšie metódy v oblasti servisu a prenájmu textílií

SALESIANER MIETTEX je Vaším partnerom v oblasti outsourcingu textílií a služieb súvisiacich s prenajímaním textílií. Vaše požiadavky: spoľahlivá dodávka textílií, stála dostupnosť, nekomplikovaný proces. Naše riešenie: jednoduchý a transparentný kolobeh servisu, poskytnutie správnych textílií – vyzdvihnutie znečistených textílií – profesionálne čistenie, údržba, výmena – dodanie čitých textílií.

Vaše textílie dostanete

 • V správnom množstve
 • V správnom čase
 • Na správnom mieste

Či už pracovné oblečenie pre priemysel a remeselné odvetvia, posteľná a froté bielizeň pre hotely, stolové textílie pre gastronómiu, nemocničné textílie, oblečenie a sterilné operačné textílie pre zdravotníctvo alebo vybavenie čistých priestorov textíliami – najlepší manažment v oblasti textilu znamená:

 • Pracovné oblečenie zaznamenané systémom a sledovateľné
 • Presne prichystaná dodávka textílií  
 • Presne definovaný počet kusov, kvalita a termíny
 • Systémové poradenstvo od našich odborníkov
 • Optimálna príprava na prechod na kompletné servisné zabezpečenie textíliami
 • Poradenstvo pre dostatočné zásoby
 • Súbežná kontrola spotreby
 • Dlhoročné skúsenosti

Outsourcing robí manažment textílií atraktívnym

SALESIANER MIETTEX je popredným dodávateľom v oblasti servisného prenájmu textílií a prania textílií. Outsourcing textílií odľahčí Vašu spoločnosť. A ešte  viac než to. Skúsenosti ukazujú, že naši zákazníci majú značné výhody v oblasti kvality prania, hygieny, efektívnosti, stálosti a hospodárnosti. Servisný prenájom textílií prináša plnohodnotnú výhodu outsourcingu.

Naše záruky Vám dávajú dodatočnú istotu

V modernom servise textílií sa snažíme o 100 % bezchybnú realizáciu. Naši zákazníci očakávajú najvyššiu mieru spoľahlivosti. Príslušné kontroly v pravidelných intervaloch potvrdzujú našu prácu.  Registrované značky záruky SALESIANER MIETTEX znamenajú mimoriadne vysokú bezpečnosť

Záruka Spokojnosti

Garantuje dodávku v správnej veľkosti, farbe, množstve a vyhotovení

Záruka Zásobovania

Garantuje plošné zásobovanie zo siete vlastných pobočiek s najmodernejším vozovým parkom, ktoré sú blízko k zákazníkom. V núdzovom prípade môže zákazku prevziať a realizovať iná naša pobočka.

 

 

 

 

© SALESIANER MIETTEX GmbH