28. februára 2020

Klimaticky neutrálne práčovne

Prevádzky v Bratislave a vo Viedni sú CO₂-neutrálne.

Ochrana ovzdušia je aktuálnou témou. Opierajúc sa o naše opatrenia na ochranu ovzdušia z posledných rokov, nám záleží na tom, aby sme kompenzovali skutočnosť, že únik CO₂ v priemyselnej práčovni nikdy nie nulový. Práve preto SALESIANER v súčasnosti podporuje projekt vodnej elektrárne v Indii, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Na základe toho sa považujú prevádzky v Bratislave a Viedni za CO₂ neutrálne.