07. januára 2020

SALESIANER opäť vzorovou spoločnosťou

Vzorové spoločnosti Rakúska vyznamenali SALESIANER opakovane ako výnimočnú spoločnosť.

 

Pri príležitosti podujatia spoločností s vedúcim postavením k začiatku roka bol SALESIANER MIETTEX opäť vyznamenaný ako vzorový podnik v Rakúsku. Výkonná riaditeľka  rakúskych spoločností s vedúcim postavením, Monica Rintersbacher, odovzdala toto ocenenie prokuristovi Thomasovi Hadlerovi. Ako spoločnosti s vedúcim postavením sú vyznamenávané tie vzorové spoločnosti, ktoré sa hlásia k trvalo udržateľnému podnikateľskému úspechu, inovácii a spoločenskej zodpovednosti.

 

„Spoločnosti s vedúcim postavením sú vzorové spoločnosti domáceho hospodárstva. Prijímajú naliehavé výzvy hospodárskeho života ako napr. digitalizáciu alebo nedostatok odborníkov. Dôslednou orientáciou na sociálnu zodpovednosť, trvalú udržateľnosť a férové zaobchádzanie so všetkými partnermi v rámci podnikania sú hnacou silou domáceho hospodárstva. Teším sa, že filozofia spoločností s vedúcim postavením sa medzi rakúskymi spoločnosťami presadzuje čoraz viac”, hovorí Rintersbacher. Rakúske spoločnosti s vedúcim postavením ponúkajú excelentným prevádzkam domáceho hospodárstva jedinečnú platformu na zintenzívnenie výmeny know-how z jednotlivých odvetví a spolkových krajín. „Spoločne vytvárame miľníky, ktoré trvalo udržateľným spôsobom posilňujú rozvoj hospodárskej oblasti v Rakúsku”, hovorí Rintersbacher.

 

© Foto a text: Leitbetriebe Austria