19. apríla 2016

Zlúčenie rakúskych spoločností

Začiatkom roka 2018 prevzal SALESIANER šesť prevádzok podnikovej skupiny Wozabal/Umlauft.

Po úspešnej integrácii sa tieto v decembri, spätne k 31.3.2019, zlúčili so spoločnosťou SALESIANER MIETTEX. Popri spoločnej značke sa posilňuje aj vedúca pozícia skupiny SALESIANER na trhu, s prvenstvom aj v oblasti kvality.