Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

SK

Efektívna hygiena rúk

Efektívna hygiena rúk je veľmi dôležitou súčasťou vysokej úrovne hygienickej praxe v prevádzkach. Hygienicky čisté ruky sú faktorom bezpečnosti a sú veľmi dôležité najmä tam, kde sa stretáva množstvo ľudí: hotely, reštaurácie, prevádzky, kancelárie, nemocnice, sociálne domovy, veľtrhy, letiská, či stanice.

Dôverujte optimálne nastavenému systému hygieny rúk Bluecare od Salesianer.

handhygiene teaser 92f3e1db

Informácie na stiahnutie v podobe letáku nájdete tu.

Návod na správne umývanie rúk

 1. Ruky navlhčiť pod tečúcou vodou
 2. Ruky dôkladne namydliť
 3. Nezabudnúť mydlo rozotrieť na chrbte ruky, ...
 4. ... na zápästí
 5. ... a medzi prstami
 6. Dobre opláchnuť pod tečúcou vodou


Správna dezinfekcia rúk (štandardizovaný postup nanášania podľa EN1500)

 1. Dlane položiť na seba a trieť. Počas celej doby pôsobenia musia byť obe dlane pokryté dezinfekčným prostriedkom.
 2. Pravú dlaň cez chrbát ľavej ruky a ľavú dlaň cez chrbát pravej ruky
 3. Dlaň na dlaň so skríženými spletenými prstami
 4. Vonkajšiu plochu prstov na protiľahlú dlaň so zakliesnenými prstami
 5. Krúživé pohyby pravého palca v zavretej ľavej dlani a opačne
 6. Krúživé pohyby sem a tam s uzavretými končekmi prstov pravej ruky do ľavej dlane a opačne

Go back

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close