Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

SK

Informácie pre zákazníkov ohľadom opatrení proti koronavírusu

Vzhľadom na pretrvávajúce správy o šírení nového koronavírusu (SARS-CoV-2) by sme Vás radi upozornili na skutočnosť, že okrem všeobecných hygienických opatrení, ako sú napr. pravidelné umývanie a dezinfekcia rúk, predstavuje jedno z dôležitých preventívnych opatrení aj nezávadné spracovanie textílií.

Informácie na stiahnutie v podobe letáku nájdete tu.

V rámci procesu spracovania použitých a potenciálne infekčných textílií treba dbať na viacero rizikových faktorov:

Rizikové faktory

  • kontaminované vozíky na textílie
  • znečistený nákladný priestor vozidiel
  • absencia oddeľovacích stien zabraňujúcich krížovej kontaminácii čistých textílií
  • používanie neoverených, resp. neschválených pracích prostriedkov
  • jednoduché postupy prania s teplotami pod 60° C

 

SALESIANER - Vaša istota

  • pravidelná dezinfekcia vozíkov na textílie
  • pravidelná dezinfekcia nákladných priestorov vozidiel
  • fyzické oddelenie čistých textílií od použitých
  • používanie overených a schválených pracích prostriedkov
  • certifikované chemo-termické postupy prania s teplotami min. 60°C

 

Hygiena v SALESIANER

Radi by sme Vás informovali, že chemo-termickými procesmi prania dezinfikujeme nie len textílie pre nemocnice, ale aj pre všetkých našich zákazníkov z oblasti hotelierstva, gastronómie, ako aj priemyslu a remesiel.

Ubezpečujeme Vás, že všetky nami používané pracie prostriedky pochádzajú od výrobcov s dobrým menom a v kombinácii s overenými a certifikovanými postupmi prania garantujú účinnosť proti všetkým nám známym vírusom a teda aj proti novému koronavírusu.

V prípade, že si želáte zistiť viac o našej chemo-termickej dezinfekcii textílií, ochotne Vám poradíme aj osobne.

Obráťte sa na nás na tel. č. +421 68 255 111.

Go back

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close