Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

SK

Klimaticky neutrálne práčovne

Prevádzky v Bratislave a vo Viedni sú CO₂-neutrálne.

firsstclimate logo 56ef5f91

Ochrana ovzdušia je aktuálnou témou. Opierajúc sa o naše opatrenia na ochranu ovzdušia z posledných rokov, nám záleží na tom, aby sme kompenzovali skutočnosť, že únik CO₂ v priemyselnej práčovni nikdy nie nulový. Práve preto SALESIANER v súčasnosti podporuje projekt vodnej elektrárne v Indii, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Na základe toho sa považujú prevádzky v Bratislave a Viedni za CO₂ neutrálne.

Go back

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close