Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

SK

Trvalá udržateľnosť z presvedčenia

Žiadané označenie ,,spoločnosť s ekologickou výrobou“ bolo doposiaľ udelené už deviatim prevádzkam SALESIANER.

salesianer news umweltzeichen 01 071cca44

V roku 2015 bolo spoločnosti SALESIANER ako prvej a jedinej rakúskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti prenájmových textílií udelené vyznamenanie ,, spoločnosť s ekologickou výrobou“. Základom hodnotenia pre toto vyznamenanie boli kritériá ochrany životného prostredia, trvalej udržateľnosti, kvality a dlhovekosti textílií. Toto ocenenie predstavovalo podnet a zároveň aj poverenie na to, aby boli vyznamenané aj ďalšie prevádzky skupiny Salesianer. Medzičasom bolo toto žiadané vyznamenanie týkajúce sa životného prostredia udelené deviatim prevádzkam skupiny.

Prehľad vyznamenaných prevádzok SALESIANER nájdete tu:

Go back

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close