Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

SK

Zlúčenie rakúskych spoločností

Začiatkom roka 2018 prevzal SALESIANER šesť prevádzok podnikovej skupiny Wozabal/Umlauft.

2018 3e7fd176

Po úspešnej integrácii sa tieto v decembri, spätne k 31.3.2019, zlúčili so spoločnosťou SALESIANER MIETTEX. Popri spoločnej značke sa posilňuje aj vedúca pozícia skupiny SALESIANER na trhu, s prvenstvom aj v oblasti kvality.

Go back

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close