Prenájmové textílie pre najvyššiu operačnú bezpečnosť a trvalú udržateľnosť

Vysokohodnotné High-Tech-materiály, ktoré vďaka pravidelným kontrolám postupov a procesov spracovania prostredníctvom autorizovaných kontrolórov spĺňajú všetky požiadavky a normy pre opakovane pouziteľné sterilné operačné produkty.

Ankety potvrdzujú vysoký komfort pri nosení priedušných, opakovane použiteľných operačných textílií. To vedie k redukcii fyziologických záťaží ako sú nevoľnosť, potenie pri vysokých teplotách, znížená schopnosť koncentrovať sa alebo enormné nebezpečenstvo zvýšenej miery tvorby potu.

Opakovane použiteľné operačné textílie ponúkajú okrem komfortu nosenia, bezpečia a hospodárnosti aj pridanú hodnotu v podobe trvalej udržateľnosti v súvislosti s ochranou životného prostredia a minimalizáciou odpadu.

Opakovane použiteľné operačné textílie od SALESIANER podliehajú jasne zadefinovanému logistickému procesu, pričom  označovanie čiarovým kódom umožňuje spätnú sledovateľnosť, ako aj zaznamenanie každého operačného setu v systéme. To zabezpečuje transparentnosť a bezpečnosť pre našich zákazníkov.