Servisný prenájom textílií pre úspešných

SALESIANER MIETTEX je už od roku 1961 symbolom pokroku v oblasti textilného manažmentu

V roku 1916 založená rodinná firma je dodnes v rodinnom vlastníctve a vytvára solídny základ pre spoľahlivé riešenia v oblasti prenájmu textílií. Základným jadrom spoločnosti je kompletná ponuka prenájmových textílií pre hotely, gastronómiu, zdravotníctvo, pracovného oblečenia pre priemysel a obchod. Naše ďalšie služby sa rozširujú na servisný prenájom textílií do čistých priestorov, hygienické produkty ako aj čistiace a reklamné rohože. Firma sa zaviazala kvalite, hygieny a trvalej udržateľnosti. Investície do najmodernejších technológií a kvalifikovaných pracovníkov posunuli firmu k vedúcej pozícii na trhu. SALESIANER MIETTEX Vás podporuje pri Vašich každodenných požiadavkách v jednotlivých obchodných oblastiach pôsobenia.

Servisný prenájom zahŕňa obstarávanie, zásobovanie, skladovanie, servis, hygienicky bezchybné pranie textílií a včasné dodávky. Základom je hygiena a trvalá udržateľnosť. 

© SALESIANER MIETTEX GmbH