Innovácia - tri silné piliere neustáleho zlepšovania

Manažment kvality, hygiena a trvalá udržateľnosť

SALESIANER MIETTEX  je synonymom „servisný prenájom textílií pre úspešných“ a ako líder na trhu v Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku a popredný poskytovateľ servisného prenájmu textílií v Česku, na Slovensku, Chorvátsku a Srbsku sa cíti byť svojim vedúcim postavením zaviazaný kvalite. Spoľahlivá kvalita je dosahovaná vzájomným pôsobením manažmentu kvality, hygieny a trvalej udržateľnosti. Tieto dimenzie sa navzájom ideálne doplňujú.

 

 

Neustály proces zlepšovania

Manažment kvality

Znalci pre oblasť textílií vo vedúcich funkciách; zastúpenie vo všetkých významných združeniach pre hodnotenie kvality a dodržovania noriem; medzinárodná intenzívna spolupráca s výskumnými centrami ako napríklad  Inštitút v Hoheinsteine alebo Ústav Roberta Kocha. Na medzinárodnej úrovni je SALESIANER MIETTEX aktívny člen European Textile Services Association (ETSA - Európska asociácia pre textilné služby), Wirtschaftsverband Textil Service (WIRTEX - Ekonomické združenie textilného servisu), Textile Rental Service Association of America (TRSA - Americká asociácia prenajímateľov textílií). 

 


 

čítať ďalej >

Manažment kvality

>

Manažment kvality

Znalci pre oblasť textílií vo vedúcich funkciách; zastúpenie vo všetkých významných združeniach pre hodnotenie kvality a dodržovania noriem; medzinárodná intenzívna spolupráca s výskumnými centrami ako napríklad  Inštitút v Hoheinsteine alebo Ústav Roberta Kocha. Na medzinárodnej úrovni je SALESIANER MIETTEX aktívny člen European Textile Services Association (ETSA - Európska asociácia pre textilné služby), Wirtschaftsverband Textil Service (WIRTEX - Ekonomické združenie textilného servisu), Textile Rental Service Association of America (TRSA - Americká asociácia prenajímateľov textílií). 


 

Znalci pre oblasť textílií vo vedúcich funkciách; zastúpenie vo všetkých významných združeniach pre hodnotenie kvality a dodržovania noriem; medzinárodná intenzívna spolupráca s výskumnými centrami ako napríklad  Inštitút v Hoheinsteine alebo Ústav Roberta Kocha. Na medzinárodnej úrovni je SALESIANER MIETTEX aktívny člen European Textile Services Association (ETSA - Európska asociácia pre textilné služby), Wirtschaftsverband Textil Service (WIRTEX - Ekonomické združenie textilného servisu), Textile Rental Service Association of America (TRSA - Americká asociácia prenajímateľov textílií). 


 

čítať ďalej >

Hygiena

S inováciami záruky hygieny pre prenájmové textílie prináša SALESIANER MIETTEX merateľné kritériá pre hygienu textílií v oblastiach zdravotníctvo, hotely, gastronómia a pracovné oblečenie. Technické a logistické predpoklady umožňujú preukazovať kvalitné hygienické štandardy, ktoré sú na trhu bezkonkurenčné.

  

 

 

čítať ďalej >

Hygiena

>

Hygiena

S inováciami záruky hygieny pre prenájmové textílie prináša SALESIANER MIETTEX merateľné kritériá pre hygienu textílií v oblastiach zdravotníctvo, hotely, gastronómia a pracovné oblečenie. Technické a logistické predpoklady umožňujú preukazovať kvalitné hygienické štandardy, ktoré sú na trhu bezkonkurenčné.S inováciami záruky hygieny pre prenájmové textílie prináša SALESIANER MIETTEX merateľné kritériá pre hygienu textílií v oblastiach zdravotníctvo, hotely, gastronómia a pracovné oblečenie. Technické a logistické predpoklady umožňujú preukazovať kvalitné hygienické štandardy, ktoré sú na trhu bezkonkurenčné.čítať ďalej >

Stálosť

Bez nadmerného vplyvu na životné prostredie dosahuje SALESIANER MIETTEX optimálne výsledky, ktoré neustále a naďalej zlepšuje. Úsporné opatrenia v oblasti energií, chémie a spotreby vody priniesli za ostatné roky enormný pokrok. Ekonómia a ekológia sa spojili do udržateľných výhod.

 

 

 

 

čítať ďalej >

Stálosť

>

Stálosť

Bez nadmerného vplyvu na životné prostredie dosahuje SALESIANER MIETTEX optimálne výsledky, ktoré neustále a naďalej zlepšuje. Úsporné opatrenia v oblasti energií, chémie a spotreby vody priniesli za ostatné roky enormný pokrok. Ekonómia a ekológia sa spojili do udržateľných výhod.

Bez nadmerného vplyvu na životné prostredie dosahuje SALESIANER MIETTEX optimálne výsledky, ktoré neustále a naďalej zlepšuje. Úsporné opatrenia v oblasti energií, chémie a spotreby vody priniesli za ostatné roky enormný pokrok. Ekonómia a ekológia sa spojili do udržateľných výhod.

čítať ďalej >

© SALESIANER MIETTEX GmbH