Manažment kvality, medzinárodná spolupráca a vynikajúce výsledky

Manažment kvality ako presné splnenie požiadaviek našich zákazníkov

Hygienicky bezchybná úprava textílií je neustále dôležitejšia. Integrované systémy kvality, ekológie a hygieny patria ku štandardu. Každý partner v reťazci kvality musí tieto štandardy spĺňať. Kvalita, ktorú ponúkame našich zákazníkom im pomáha a je výsledkom zodpovedajúcic procesov. Manažment kvality SALESIANER MIETTEX, dosiahnuté ocenenia a  medzinárodná spolupráca s vysokošpecializovanými inštitútmi zabezpečujú plynulú optimalizáciu a inováciu.

Manažment kvality

Znalci pre oblasť textílií vo vedúcich funkciách; zastúpenie vo všetkých významných združeniach pre hodnotenie kvality a dodržovania noriem;

 

 

 

Manažment kvality

>

Manažment kvality

Znalci pre oblasť textílií vo vedúcich funkciách; zastúpenie vo všetkých významných združeniach pre hodnotenie kvality a dodržovania noriem;

Znalci pre oblasť textílií vo vedúcich funkciách; zastúpenie vo všetkých významných združeniach pre hodnotenie kvality a dodržovania noriem;

Ocenenia

Dosiahnuté ocenenia dávajú našim klientom dostaočnú istotu. Nebojíme sa podstúpiť tejto objektívnej výzve.

 

 

 

Ocenenia

>

Ocenenia

Dosiahnuté ocenenia dávajú našim klientom dostaočnú istotu. Nebojíme sa podstúpiť tejto objektívnej výzve.

Dosiahnuté ocenenia dávajú našim klientom dostaočnú istotu. Nebojíme sa podstúpiť tejto objektívnej výzve.

Spolupráca

Spolupráca s kompetentnými inštitútmi doma aj v zahraničí pomáha držať krok s dobou. K tomu patria:

 

 

 

 

 

Spolupráca

>

Spolupráca

Spolupráca s kompetentnými inštitútmi doma aj v zahraničí pomáha držať krok s dobou. K tomu patria:

Spolupráca s kompetentnými inštitútmi doma aj v zahraničí pomáha držať krok s dobou. K tomu patria:

Kritériá, normy a certifikáty

 • ISO 14001 environmentálny manažment
 • ISO5001 manažment energií – certifikácia ako prvý podnik v oblasti prenájmu textílií v Európe
 • ISO 9001 manažment kvality
 • ISO 13485 systém manažmentu kvality pre zdravotnícke pomôcky
 • ISO 50001 manažment energií
 • BS-OHSAS 18001 systémy manažmentu pre ochranu pri práci a ochranu zdravia
 • Smernice pre práčovne spracovávajúce nemocničnú bielizeň
 • EN 14065 systém manažmentu hygieny (RABC)
 • Zapísaný postup dezinfekcie (napr. rki; ÖGHMP)
 • Hygienický certifikát (ÖGZG)
 • Výkonový certifikát (ÖGZG)
 • Audity a kontroly
 • Lekárska univerzita Viedeň;
 • Lekárska univerzita Innsbruck;
 • Inštitút pre aplikovanú hygienu Graz;
 • wfk Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie e.V. (výskumný inštitút pre technológiu čistenia), Krefeld
 • INTEX, Industrieverband Textil Service e.V. (priemyselné združenie textilného servisu)
 • Rakúske spoločenstvo značky kvality (ÖGZG)

Operačné textílie spĺňajú smernice EÚ 93/42/EHS pre zdravotnícke pomôcky, zákon o zdravotníckych pomôckach, EN 13795 a sú certifikované podľa najprísnejších predpisov. 

 

Zásady manažmentu kvality

Cieľom je vedúca pozícia na trhu v kľúčových odvetviach formou plynulého rozvoja a zlepšovania služieb v úzkej spolupráci so zákazníkmi a dodávateľmi.

 • Vedúca pozícia v oblasti kvality v každej oblasti
 • Okamžité riešenia, pri prvom projekte
 • Prekonanie očakávaní našich zákazníkov
 • Akvizícia kvalifikovaných zákaziek a dosiahnutie solídnych výsledkov s inovatívnymi a kreatívnymi službami
 • Upevnenie firemnej identity oceňovaním a cieleným vzdelávaním zamestnancov
 • Certifikované a validované procesy a použitie najmodernejšej techniky s cieľmi kompatibility so životným prostredím, efektivity a hospodárnosti
 • Prihlásenie sa v čo najvyššej miere k  ochrane životného prostredia
 • Trvalá udržateľnosť  

Ochrana životného prostredia a kvalita sú oblasti, za ktoré zodpovedajú všetci zamestnanci a zamestnankyne. Príslušné povedomie je podporované školeniami. Presné dodržiavanie relevantných zákonov, nariadení a noriem týkajúcich sa okrem iného  ochranu životného prostredia, ochranu pri práci a bezpečnosti výrobkov. 

 

Prieskum spokojnosti zákazníkov

Cieľom prieskumu zákazníkov  je získať poznatky, spätnú väzbu, resp. návrhy na zlepšenie ohľadom poskytovaného servisu. SALESIANER sa usiluje nepretržite zvyšovať kvalitu služieb a tým aj spokojnosť zákazníkov.  

Časový interval najbližšieho prieskumu: 4. 12. 2019 - 30. 12. 2019.

 

 

 

 

 

 

© SALESIANER MIETTEX GmbH