My nesľubujeme, my garantujeme

Váš partner s najvyššou kvalitou v oblasti servisného prenájmu textílií

SALESIANER MIETTEX je Váš partner pre servisný prenájom textílií. Najvyššie kvalitatívne normy pre presnosť, čistotu a spoľahlivosť sú pre nás zaväzné, tak ako aj inovatívne riešenia. SALESIANER MIETTEX si neustále stanovuje nové ciele. Cieľom je byť a zostať najlepším.

Zmysel pre hodnoty a empatia v osobnej komunikácii sú považované za základné hodnoty firemnej kultúry, ktoré cítimr tak interne, ako aj pri kontakte so zákazníkom - od osobného servisu po realizáciu komplexných logistických úloh.

Jednostlivé procesy podliehajú sofostikovanému manažmentu kvality, ktorý zabezpečuje kontroly a optimalizáciu procesov od logistiky po zákaznícky servis.

 

So zárukou hygieny a trvalej udržateľnosti, kvality a zásobovania je SALESIANER MIETTEX priekopníkom v oblasti merateľnej kvality služieb. Táto istota spočíva v inovatívnych, štandardizovaných procesoch a zákazníkom prináša zásadné výhody. Našim jasným strategickým cieľom je presvedčiť zákazníkov kvalitou a ponúknuť preukázateľné výhody nášho servisu, ktoré pomáhajú našim zákazníkom získať silnejšiu pozíciu na trhu.    

Certifikáty:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 50001, EN 14065, BS OHSAS 18001

© SALESIANER MIETTEX GmbH