Čísla a fakty

Faktory ovplyvňujúce firemnú kultúru 

Aktuálne ukazovatele podniku a vývoj obratu v ostatných obchodných rokoch.

Obraty v Rakúsku     Obraty v CEE/SEE

Zamestnanci (Rakúsko): 1.500
Zamestnanci (zahraničie): 850
Spracovávané množstvo/deň: 370 t

 

Výnosy podľa obchodných oblastí.

Aktuálne ukazovatele spoločnosti a vývoj obratu v ostatných obchodných rokoch.

© SALESIANER MIETTEX GmbH