Trvalá udržateľnosť so zárukou

Ekológia a ekonómia - je len otázkou techniky

Možnosť prenájmu textílií sa ukázala aj s ohľadom na životné prostredie ako vhodná alternatíva: profesionálne systémy v porovnaní s individuálnymi čistiacimi procesmi resp. praním v domácnosti potrebujú značne menej aktívnych čistiacich substancií. Spotreba energie a vody je výrazne nižšia. SALESIANER MIETETEX spracováva cca 370 ton bielizne za deň s know-how, skúsenosťami a najmodernejšími poznatkami. Optimálna hygiena je dosahovaná za predpokladu udrťateľných procesov. 

Myslime s udržateľnosťou

Niektoré prístupy:

Spoločnosť sa začala zavčasu venovať téme udržateľnosti v manažmente textílií čo vyžadovali aj naše vlastné záujmi. Obidva faktory – ekológia a ekonómia – sú požiadavkami trhu. V ostatných rokoch vystúpil viac do popredia nárok konzumentov na ekologické metódy. S našimi zárukami pre hygienu a trvalú udržateľnosť pre stolovú bielizeň, posteľnú bielizeň, pracovné oblečenie a nemocničné textílie podporujeme inovatívnosť v celej Európe . 

Výhody pre zajtrajšok:

 

  • Plynulé zlepšovanie vplyvov na životné prostredie
  • Optimálne vyžívanie energie a vody
  • Používanie textílií, ktoré dosahujú počas celej doby používania najlepší ekologický efekt
  • Najlepšia možná interná a externá logistika
  • Zabránenie vzniku odpadov
  • Optimalizovaný pomer teploty, doby prania a aktívnych čistiacich substancií
  • Programy prania určené presne pre daný typ znečistenia
  • Najmodernejšie pracie zariadenia a čistiace procesy
  • Aktuálne vedecké poznatky z oblasti chémie, manažmentu kvality a optimalizácie procesu

 

 

 

© SALESIANER MIETTEX GmbH