Servisný prenájom textílií najlepšej kvality - ekonomické rozhodnutie

Transparentnosť nákladov v zdravotníctve je stále významnejšia

 • Dodávka textílií priamo na oddelenia a roztriedená do priečinkov
 • Vysoký komfort posteľnej a froté bielizne
 • Bezpečné a znovuspracovateľné operačné textílie
 • Transparentné náklady
 • Profesionálne poradenstvo 

Servis prenájmu textílií pre nemocnice a domovy seniorov ponúka úsporu vysokých investícií za vlastné textílie, stroje, sklady a personál. Náklady sú účtované mesačne, sú transparentné a vo výške podľa skutočnej spotreby. Kvalita je zaručená a zodpovedá zákonným štandardom pre práčovne spracovávajúce nemocničnú bielizeň. SALESIANER MIETTEX podporuje manažment nemocníc sprievodnými opatreniami pre monitorovanie nákladov.

Manažment prenájmu textílií SALESIANER MIETTEX zabezpečí viac času a zdrojov pre individuálnu starostlivosť o pacientov


Jasné výhody

  • Žiadne náklady za nákup textílií
  • Žiadna vlastná práčovňa, personál, sklady a logistika
  • Profesionálne zásobovanie SALESIANER MIETTEX podľa Vašej potreby
  • Logistika, školenie, informácie z prvej ruky
  • Optimalizácia spotreby
  • Najlepšie zásobovanie textíliami od špecialistov na klinickú oblasť
  • Plánovanie a poradenstvo vyškoleným personálom z oblasti zdravotníctva

© SALESIANER MIETTEX GmbH