Logistika, bezpečnosť a komfort pri nosení - najvyššia priorita na oparačných sálach

 

Znovuspracovateľné operačné textílie ponúkajú vhodnú alternatívu

Hodnotné high-tech materiály spĺňajú všetky požiadavky a normy pre sterilné operačné pomôcky. Súlad procesov s normami garantujú pravidelné kontroly autorizovaných stredísk.

  • Smernica 93/42/EHS pre zdravotnícke pomôcky
  • Zákon o zdravotníckych pomôckach
  • EN 13485
  • EN 13785

Zákon o zdravotníckych pomôckach určuje kvalitu prípravy. Každá dodávka znovuspracovaného sterilného setu sa rovná kvalite nového výrobku.

Komfort pri nosení operačných textílií

Výskumy jednoznačne potvrdzujú vysoký komfort pri nosení textilného operačného oblečenia. Tento dôležitý aspekt neustále potvrdzuje aj spätná väzba od zdravotníckych pracovníkov. 

Diagram ukazuje, že vnútorné teplo v textilnom oblečení  zostáva dlho v akceptovateľnom rozsahu aj v prípade teploty okolia 25°C – ak je oblečenie priedušné. Nepriedušné textílie naproti tomu vykazujú rýchly nárast vnútornej teploty a po dobe tolerancie 133 minút je dosiahnutá kritická hranica 38,2°C. Vyššie teploty znamenajú enormné fyziologické zaťaženie: nepríjemný pocit, stres z tepla, znížená schopnosť koncentrácie a enormné nebezpečenstvo zvýšenej tvorby potu.

Zabezpečená logistika

Každý operačný set dostane pri balení etiketu s čiarovým kódom. Spätnou odsledovanosťou (Traceability) je zabezpečená najvyššia možná transparentnosť. To znamená systematické zaznamenávanie pri každom cykle spracovania, zaistené dokonalé sledovanie každého artiklu počas celej doby používania. Osadenie, typ, množstvo a poradie dielov je presne definované.

Bezpečnostné výhody

  • Včasné dodanie
  • Správne produkty
  • Správny počet
  • Správne poradiePlánovanie, zloženie a vytvorenie operačných setov je v prípade znovuspracovateľnýchtextílií podstatne flexibilnejšie. Môžeme rýchlo reagovať na želania a zmeny a od začiatku ponúkame kompetentné poradenstvo. K tomu patrí: individuálna analýza potreby, výbava setov, flexibilné zmeny setov, ponuka profesionálnych školení, návod na používanie operačných setov, manažment skladu.  

Klinická bezpečnosť

© SALESIANER MIETTEX GmbH