Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

SK

Clusterland Award pre SALESIANER

Za medzipodnikovú spoluprácu bola už po ôsmykrát udelená cena Clusterland Award. V roku 2019 bolo ocenenie udelené spoločnému projektu TEX2MAT, na ktorom sa SALESIANER aktívne zúčastnil ako kooperačný partner.

Recyklácia miesto skládok odpadu <brVyradené textílie končia zväčša na skládkach alebo v spaľovacích peciach. Na stratu vzácnych zdrojov reagujeme projektom recyklácie textílií. V skupine SALESIANER sa veľkých množstvách vyraďuje posteľná bielizeň z už spomínaných zmiešanín bavlny a polyesteru. Pri recyklácii je výzvou predovšetkým zloženie zmiešaných tkanív, pri ktorých sa čisté oddelenie rozličných vlákien technicky realizuje len veľmi ťažko. Vzhľadom na rozličné chemické vlastnosti, ako aj ďalšie procesy spracovania polyvlákien je podstatné kompletné oddelenie bavlny.

Inovačný proces pre hospodársku oblasť Rakúska
Cieľom bol vývoj nového procesu na opätovné zhodnocovanie textilných zvyškov (bavlnených a polyesterových vlákien). Pritom sa dbalo na to, aby sa uzavrel cyklus materiálu od suroviny k surovine a ,,novo získané suroviny” sa ďalej použili vo výrobe. Po trvaní projektu po dobu 1,5 roka existujú veľmi sľubné výsledky. Aktuálne sa nová metóda nachádza vo fáze testovania a je smerodajná pre oblasť vývoja rakúskeho textilného priemyslu.

Kooperácia ako kľúč k úspechu
Dlhodobé výhody pre textilný priemysel vidí aj Thomas Gittler, vedúci IMS v spoločnosti SALESIANER: „Zlúčenie rozličných spoločností s rôznym know-how ukázal, aké pozitívne výsledky možno docieliť spoluprácou. Samozrejme, že treba urobiť ešte ďalšie kroky na to, aby boli výsledky ešte lepšie. S doterajším priebehom spolupráce som veľmi spokojný a samozrejme sa teším, že Tex3Mat bol vyznamenaný cenou Clusterland Award 2019.“

Go back

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close