Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

SK

Impresum

Impresum
SALESIANER MIETTEX, s. r. o.
Panónska cesta 3943
851 04 Bratislava
Tel.: +421 2 68 255 111
Fax: +421 2 68 255 110
E-Mail: office(at)salesianer.sk
Zapís. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 15176/B
IČO: 31388914
IČ DPH: SK2020358285

 

Členstvá

E.T.S.A.

 

Copyright

Služby a obsahy webovej stránky sú chránené autorským právom. Kopírovanie, šírenie alebo iné použitie služieb je možné výlučne v povolenom rámci (ako download, ak je táto možnosť dostupná).

 

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré odošlete prostredníctvom webovej stránky, sa elektronicky spracovávajú a používajú s ohľadom na platné národné a európske predpisy o ochrane osobných údajov na spracovanie dopytov, resp. objednávok. Osobné údaje sa nepredávajú, neprenajímajú, ani neposkytujú tretím stranám.

 

Odkazy

Webová stránka obsahuje odkazy (linky) na webové stránky iných poskytovateľov. Za cudzie obsahy, ktoré sú prístupné formou takýchto odkazov (linkov), prevádzkovateľ webu nezodpovedá. Cudzia ponuka bola pri prvom vložení odkazu overená ohľadom protiprávneho obsahu. Až keď zistíme alebo budeme upozornení na to, že ponuka vykazuje protiprávny obsah, bude tento odkaz (link) zrušený, ak je to technicky možné a reálne.

 

Vloženie odkazov

Odkazy na úvodnú stránku tohto webu sú povolené len so súhlasom prevádzkovateľa. Zapojenie jednotlivých stránok webovej ponuky do cudzích stránok je vyslovene zakázané.

 

Zodpovednosť

Používaním webovej stránky používateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky a vyhlasuje svoj súhlas s tým, že nebude posielať žiadne údaje, ktoré sú protiprávne, morálne pohoršujúce, pornografické alebo inak podozrivé a nebude tým obťažovať iných používateľov. Prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo na vymazanie takýchto obsahov z webovej stránky.

 

Dostupnosť

Neexistuje žiadny nárok alebo záruka ohľadom dostupnosti, spoľahlivosti, funkčnosti alebo bezchybnosti online ponuky. V rámci priebežnej aktualizácie webovej stránky môžu byť služby pozmenené alebo pozastavené aj bez oznámenia.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close