Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

SK

Vyše 100 rokov
servisný prenájom textílií pre úspešných

SALESIANER je rakúsky podnik v oblasti textilného manažmentu s vedúcim postavením na trhu, ktorý vďaka svojim 30 prevádzkam v jedenásť krajinách zabezpečuje dodávky textílií pre zdravotníctvo, hoteliérstvo a gastronomický segment, priemysel a živnosti. Rozsiahle regionálne dodávky pre domáci rakúsky trh zabezpečuje 14 prevádzok. Ďalšie prevádzky sa nachádzajú v Nemecku, Švajčiarsko a v CEE/SEE krajinách Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Česko a Maďarsko.

Rodinný podnik založila Magdaléna Wittmann v roku 1916 na  Salesianergasse vo Viedni. Hans Krautschneider, syn zakladateľky, podchytil v 70. rokoch myšlienku pochádzajúcu z Ameriky a priniesol ju do svojho rodného kraja: prenájom bielizne a oblečenia. Dnes túto úspešnú firmu vedie Mgr. Thomas Krautschneider už v 3. generácii. Skupina SALESIANER ponúka najvyššiu kvalitu, hygienu a spoľahlivé zásobovanie prenájmovými textíliami pre zdravotníctvo, hotelierstvo a gastronómiu, ako aj pracovné oblečenie pre priemysel a remeslá. Textílie do čistého prostredia, sanitárna hygiena, ako aj reklamné a čistiace rohože dopĺňajú našu ponuku.

Čísla & fakty

ueber uns zahlen daten fakten sk f204af8a
vision mission website sk e25b3d72
werte poster cmyk3 02d5680c

Charakterizujú nás výnimočné VÝKONY

Zákazníkov si získavame pracovitosťou a nadchýname ich inováciami a osobnou starostlivosťou.

Pracujeme dôsledne na tom, aby sme predčili ich očakávania.

Mehr anzeigen
werte poster cmyk1 76a99a9e

HODNOTY nás spájajú

Dôležitou súčasťou našej firemnej kultúry je hodnotné partnerstvo s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami.

Základom nášho spoločného úspechu sú vzájomná podpora, spolupráca založená na rovnocennosti a plnenie prísľubov.

Mehr anzeigen
werte poster cmyk2 e1a0e35b

DIVERZITA nás posilňuje

Rozdielne národnosti, kultúry, vierovyznanie, pohlavie, vek a sexuálnu orientáciu nie len tolerujeme, ale cielene podporujeme rôznorodosť.

V našej spoločnosti úspešne spolupracujú ľudia z rôznych kultúr a viac ako 60 národností.

Mehr anzeigen

SALESIANER Timeline

1916 0ae15982

1916

Magdaléna Wittmann získava živnostenský list na prevádzku práčovne a čistiarne a preberá práčovňu na Salesianergasse vo Viedni.

1928 ecc09496

1928

Prvé SALESIANER nákladné auto na rozvoz textílií: Manželský pár Magdaléna a Josef Krautschneider kupujú budovu ,,Prvého viedenského závodu na pranie a žehlenie“. Spoločnosť na znak pamiatky názvu prvej prevádzky pomenúvajú ,,SALESIANER“.

1928 1 fde9c534

1956

Centrála spoločnosti na Linzer Straβe: Chemická čistiareň a farbiareň vo Viedni 1140 sa stáva jedným z najmodrenejších podnikov tohto odvetvia v Rakúsku. Vo Viedni narastá počet pobočiek na 70.

1970 8dd85f02

1970

Hans Krautschneider zakladá SALESIANER MIETTEX. Syn zakladateľov importuje myšlienku servisu textilného prenájmu z USA ako novú perspektívnu oblasť obchodnej činnosti.

1991 12509e5c

1991

Začiatok expanzie do CEE: V Budapešti sa otvára prvá zahraničná pobočka. Je to začiatok úspešného príbehu SALESIANER vo východnej a juhovýchodnej Európe.

2008 a4536a86

2008

Integrácia MEWA: od firmy MEWA Rakúsko sa preberajú oblasti hotelierstva a zdravotníctva.

2018 b91979d8

2018

Integrácia firiem Wozabal + Umlauft: Úspešným prevzatím šiestich podnikov sa posilňuje vedúca pozícia SALESIANER na trhu.

hq22 Stiegenhaus 8a6629b3

2019

HQ22: Pobočka vo Viedni 1220 sa renovuje a prerába. Vzniká nová moderná centrála spoločnosti SALESIANER.

Aktuálne informácie

Stiahnite si podrobnejšie informácie k aktuálnej téme, aby ste získali kompaktný prehľad.

Unternehmensfolder 2023 EN mocku eb5d2adf
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close